Cattis.j.berg

Bildkonstnär och konstpedagog

Mitt måleri utgår från färger, former linjer och konturer. Bilder växer fram inspirerade av naturen och händelser i livet. De genomgår flera förändringar innan jag känner att vi  pratar samma språk.  Det abstrakta figurativa tilltalar mig. Akrylen är mitt medium och som passar min personlighet, jag  jobbar snabbt och föränderligt. Collografi är  en grafisk teknik som jag också arbetar med.  Det primära är inte att arbeta i serier utan det slumpmässiga unika i  monotryck  gör  tekniken spännande.  Tekniken  passar min experimentella läggning. En bild kommer till på ett slumpmässigt sätt  och kan likväl med säker hand bestämma motivet .

My painting is based on colors, shapes lines and contours.
Images grow out inspired by nature and events in life. They are undergoing several changes before I feel we speak the same language. The abstract figurative appeals to me. The acrylic is my medium and suits my personality, I work fast and changeable.
Collography is a graphic technique that I also work with. The main thing is not to work in series without the random unique mono print makes technology exciting. The technique fits my experimental setting. An image comes in a random way and can still determine the subject with confidence.